متن

 

سبک مدرن برخلاف سبک کلاسیک از گذشته دوری کرده و با عدم پیروی از قواعد آن، تصویری بدون طرح و نقش های پیچیده ارائه می دهد. در این سبک توجه اصلی به عملکردگرایی و دوری از تزئینات زیاد است و شعار “هر چه کمتر، بهتر” مصداق بارز سبک مدرن می باشد. استفاده از خطوط ساده و بی پیرایه در طراحی داخلی و تاکید بر کاربردی کردن وسایل از اصول اولیه در این سبک است. هرچند برخی بر این عقیده اند که سبک مدرن بسیار ساده، خشن و بی روح است اما اگر درست طراحی شده و اصول آن در جای مناسب خود به کار گرفته شود، سادگی و آرامش آن حضور در فضا را لذت بخش می کند.

سبک مدرن به دلیل نهایت بهره گیری از فضا و استفاده از ترفندهایی برای بزرگتر جلوه دادن آن مناسب آپارتمان های کوچک امروزی بوده و از مقبولیت بسیاری میان مردم برخوردار است. در این سبک رنگ ها یا به صورت طبیعی و یا تنها طیفی از رنگ های خنثی اما همواره در ترکیب های ساده به کار می روند. رنگ های تیره به خصوص رنگ سیاه در کنار رنگ سفید پر کاربرد است.

باید توجه داشت که در سبک مدرن می توان یک فضا را رسمی یا غیر رسمی و صمیمی طراحی کرد. در طراحی رسمی، تعداد رنگ های به کار رفته کمتر بوده و خطوط به شکل منظم تر و واضح تر به چشم می خورد. در طراحی غیر رسمی، تعداد رنگ ها نسبت به حالت رسمی بیشتر است و وسایل و لوازم به کار برده شده نیز از سادگی بیشتری برخوردارند. به طور کلی در سبک مدرن فضا سرد و مینیمالیستی طراحی می شود.


گالری تصاویر

123movies