آشنایی با انواع دکوراسیون مبلمان راحتی در اتاق نشیمن در پست های قبلی به نحوه چیدمان انواع وسایل منزل پرداخته شده است. نکات مهم آنها بررسی شد و کارهایی که در چیدمان منزل، دکوراسیون داخلی را از زیبایی دور می کرد، بیان شد. از جمله وسایلی که بررسی شد، مبلمان بود و از جمله مکان های داخل منزل که به دکوراسیون آن پرداخته شده است، اتاق نشیمن است. کاملا واضح است...